Tinatangi

A late response to the ‘Word-High July’ daily prompt organized by bloggers Maria and Rosema.

I haven’t written a Tagalog poem for many years now. Am not so sure if I can get a knack.. 🙂


Kung ang bawat pagpatak ng luha ay kasing sakit ng balat na nasugatan
Masaktan may hindi ko nanaisin pa

Ngunit kung sa bawat pag-iyak koy bigat ng damdami’y maiibsan
Pipilitin ko ang sakit hanggang sa ito’y lumisan

Batid ko na may mga bagay sa mundo
Na hindi ayon sa akin man o sayo

Pero kung sakali mang sa ibang dimensyon ng buhay tayo ay muling magkita
Hihilingin kong landas nati’y magkrus pa

Dahil kung ngayon ay wala ng pag-asa
Sa ibang panahon man lang ay maging tayo para sa isa’t-isa

English Translation

If every drop of tear is as painful as a flesh cut with knife
I woudn’t hope of hurting

Yet if crying lessens the burden held inside
I’ll endure the pain until it leaves

I am certain there are things in the world
Which never in favor to you nor I

But if in a different world we were to meet again
I hope that our path will meet

Even though now is hopeless
At least in a different space and time our worlds will collide

 

Advertisements

4 thoughts on “Tinatangi

  1. Awwee… the longing, the hope. ❤
    I love this! Who knows, right? Maybe in a month, a year, a lifetime your universe will collide.
    Or maybe he's not the one at all. Haha. I'm being 'nega' here.. XD
    Either way, I hope she enjoy the ride. ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s